AMATÉRŠTÍ BROKAŘI PLZEŇ V ROCE 2018

V roce 2018 se spolek rozrostl o desítky nových členů, zorganizoval již 3.ročník 5dílného seriálu střeleckých závodů pod záštitou Plzeňského kraje, který se nám podařilo uspořádat za významné pomoci Plzeňského kraje (p.Ivo Grüner) a resortu školství-odbor sportu a tělovýchovy mládeže.Těmto organizacím patří poděkování ze strany Amaterských brokařů Plzeň z.s.
Členové našeho zájmového spolku se snaží svojí činností propagovat tento sport a získávat zájem mladých sportovců. Spolek se rozrostl o desítky nových členů a to i z řad mladších střelců. Klubové vedení začínajících střelců vnímáme jako nezbytný krok k eventuální reprezentaci novými sportovci na světových soutěžích.Vysoce ceněnou je i výtečná spolupráce s Armádním střeleckým stadionem Plzeň. Jmenujeme-li za všechny alespoň některé, velké poděkování patří p.Pokornému-velitel střelnice, p.Kůrka-olympijský vítěz a ředitel seriálu závodů a v neposlední řadě p.Ing.Hlaváčkovi-technické zabezpečení závodů. Pokud se nám v roce 2019 podaří navázat spolupráci s vedením města Plzeň, rádi bychom uspořádali republikový závod O pohár primátora města Plzeň, abychom zároveň zviditelnili naše město i střelecký sport, jehož kolébkou koneckonců město Plzeň bezpochychy je. Závěrem poděkování patří i všem členům spolku za vzornou reprezentaci kraje při různých střeleckých soutěžích. Zvláštní poděkování za mediální podporu patří TV Plzeň a ZAK (p.Bartoš, p.Čermák a p.Sedláček).
Střeleckému sportu zdar !!!
Vladimír Štandera-předseda spolku.

Střelecká akce - Pohár hejtmana Plzeňského kraje

Střelecká akce – Pohár hejtmana Plzeňského kraje